Belseher Colaborador del Concurso Nacional de «ROSSEJAT TORRENTI»